Om Gran HK

Postadresse:
Gran Håndballklubb
Postboks 209
2711 Gran


E-post:

ghk.kontakt@gmail.com


Styret:


Leder:
John Olav Høghaug-Western
ghk.leder@gmail.com
Nestleder:
Atle Strande
ghk.nestleder@gmail.com
Sportslig ansvarlig -  Eldre:
Stine Lunde Lynne
ghk.sportslig@gmail.com
Sportslig ansvarlig - Yngre:
Øyvind Bjølverud
ghk.sportslig@gmail.com
Økonomi:
Hilde Bakken
ghk.okonomi@gmail.com
Aktivitetskomité:
Tonje Borgen
ghk.aktivitet@gmail.com
Aktivitetskomité:
ghk.aktivitet@gmail.com
Dommeransvarlig:
Stine Lunde LynneValgkomité:


Leder:
Liv Kari Dihle

Medlem:
Andreas Fleischer

Medlem:Annette B. Bergsrud
Politiattest:


Kontakt politiattest:
Atle Strande
ghk.nestleder@gmail.com